Rejestracja numeru na kartę

Przygotuj dwa telefony:

Telefon z abonamentem, MIX-em
lub zarejestrowanym numerem na kartę

SMS
z hasłem

Telefon z numerem na kartę,
który chcesz zarejestrować

Kod PUK